Yamaha

Vi säljer utombordare från Yamaha för de har kvalité och prestanda som våra kunder kräver då det gäller 4 takts motorer.

3 års garanti på din Yamaha utombordare

Yamaha arbetar kontinuerligt med att göra produkterna tillförlitligare, säkrare och mer ekonomiska att äga. Vi hoppas att din Yamaha Marin-produkt ska fungera felfritt i många år, naturligtvis under förutsättning att service och underhåll sköts på rekommenderat sätt av Yamaha auktoriserad verkstad.

För alla Yamahas 4-takts utombordsmotorer från modellår 2008 som är avsedda för fritidsanvändning är garantiperioden 3 år efter inköpsdatum. Om produkten är avsedd för kommersiell användning är garantiperioden tolv månader från inköpsdatum. Kunden har alltid rätt att upp till 2 år efter produktens leveransdag åberopa fel i produkten enligt konsumentköplagens regler. Yamahas garantiperiod beräknas från datum för det ursprungliga inköpet eller det datum som produkten levererades och användes för första gången.

* Med ”fritidsanvändning” avses användningen av produkten i rent personligt underhållningssyfte eller transport, utan avsikt att tjäna pengar på det.

* Med ”kommersiell användning” avses användningen av produkten för ekonomiska och/eller kommersiella aktiviteter så som fiske, transport mot betalning, uthyrning etc.
Image

Glöm inte fråga oss
om vinterförvaring av små och medelstora båtar.